Räkna ut din BMI

BMI är en globalt erkänd indikator som hjälper till att identifiera potentiella hälsorisker relaterade till under- eller övervikt. Genom att använda vår BMI kalkylator vet du bättre om din BMI kan kvalificera dig för användning av fetmaläkemedel.

Kvalificerar du dig för användning av fetmaläkemedel?Varför är BMI viktigt?

Att känna till sitt BMI kan ge insikt i ens generella hälsotillstånd och eventuella risker för sjukdomar relaterade till övervikt och fetma, såsom typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Det kan också användas som en utgångspunkt för att sätta personliga hälsomål och följa upp framsteg över tid. För många fetmaläkemedel krävs ett BMI på minst 30.

Hur fungerar vår BMI Kalkylator?

Vår kalkylator är enkel att använda. Du behöver bara ange din längd och vikt, och verktyget beräknar automatiskt ditt BMI. Resultatet kategoriseras sedan enligt standardiserade BMI-intervaller som definierar undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Detta ger en tydlig bild av var du står i förhållande till rekommenderade hälsomått.