Wegovy: Hur det funkar, Pris, Högkostnadsskydd & Biverkningar

Som en del av den nya vågen av GLP-1 receptoragonister erbjuder Wegovy inte bara hopp om betydande viktnedgång utan kommer också med en unik uppsättning egenskaper, inklusive administrationsform, pris, tillgänglighet, och biverkningar.

I korthet

Grundläggande om Wegovy

Wegovy (semaglutid) är ett läkemedel godkänt för viktminskning hos vuxna med fetma eller övervikt som har minst en viktreleterad komorbiditet, såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, eller dyslipidemi. Wegovy fungerar genom att efterlikna ett hormon som reglerar aptit och mättnad, vilket leder till minskat kaloriintag och viktnedgång.

Administrationsform

Till skillnad från många traditionella viktnedgångsbehandlingar som kommer i tablettform, administreras Wegovy genom veckovisa subkutana injektioner. Denna administrationsform kan vara fördelaktig för patienter som söker en bekväm behandlingsrutin utan daglig dosering.

Pris och Högkostnadsskydd

Priset på Wegovy i sverige varierar hos apoteksföretagen, men en snittkostnad ligger runt 3 800 kronor per fyra veckor i underhållsdos – vilket patienten får betala helt själv då läkemedlet inte är subventionerat. Wegovy ingår alltså för tillfället inte i högkostnadsskyddet.

Biverkningar

Som med alla läkemedel, kan Wegovy orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderar illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, och buksmärta. Dessa biverkningar är ofta milda till måttliga och tenderar att minska över tid. Det är viktigt för patienter att diskutera potentiella biverkningar med sin läkare för att fullt ut förstå riskerna och fördelarna med behandlingen.

Receptbelagd Behandling

Wegovy är ett receptbelagt läkemedel, vilket innebär att det inte är tillgängligt för köp utanför apotek eller utan läkares ordination. Denna åtgärd säkerställer att patienter genomgår en medicinsk bedömning för att fastställa lämpligheten av Wegovy för deras specifika hälsotillstånd och viktnedgångsmål.

Frågor och svar

  1. När kommer Wegovy till Sverige? Wegovy är redan tillgängligt i Sverige. Det lanserades under år 2021.
  2. Vad kostar Wegovy? Priset för Wegovy kan variera, men en månads förbrukning kan kosta omkring 3 800 kronor i Sverige. Detta pris kan ändras över tid och kan variera mellan olika apotek.
  3. Hur fungerar Wegovy? Wegovy fungerar som en GLP-1-receptoragonist som efterliknar ett hormon i kroppen som reglerar hunger och kaloriintag. Detta leder till minskad aptit, förbättrad blodsockerkontroll och kan hjälpa till med viktminskning.
  4. Vad är Wegovy? Wegovy är ett receptbelagt läkemedel innehållande den aktiva substansen semaglutid och används för att behandla fetma eller övervikt i kombination med en kalorireducerad kost och ökad fysisk aktivitet.
  5. Hur tar man Wegovy? Wegovy tas som en subkutan injektion, vilket betyder att den injiceras under huden, vanligtvis en gång i veckan. Det är viktigt att följa instruktionerna för rätt dosering och administration som din läkare har ordinerat.
  6. Hur får man Wegovy utskrivet? För att få Wegovy utskrivet behöver du först en medicinsk bedömning av en läkare. Om läkaren bedömer att Wegovy är lämpligt för din situation, kan du få ett recept på läkemedlet.
  7. Hur får jag tag i Wegovy? Wegovy kan hämtas på apotek med ett giltigt recept från en läkare. Det är inte tillgängligt att köpa utan recept.
  8. Vem tillverkar Wegovy? Wegovy tillverkas av det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Wegovy representerar en betydande framsteg inom behandlingen av fetma, erbjuder en effektiv lösning för viktnedgång genom sin unika mekanism och administrationsform.

Med tanke på dess pris och potentiella biverkningar är det viktigt att patienter noggrant överväger alla aspekter av behandlingen i samråd med en hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att göra det kan patienter dra full nytta av Wegovys fördelar samtidigt som de minimerar risken för oönskade effekter, vilket banar väg för en hälsosammare framtid.

Du kan läsa mer om Wegovy hos både EMA och FASS.