Saxenda: Hur det funkar, Pris, Högkostnadsskydd & Biverkningar

Saxenda (liraglutid 3.0 mg) är ett receptbelagt läkemedel för vuxna med ett BMI på 30 eller mer (fetma) eller 27 eller mer (övervikt) som har åtminstone ett viktreleterat tillstånd såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, eller höga kolesterolvärden. Det är även godkänt för användning hos barn åldern 12-17 år med fetma.

I korthet

Hur Saxenda Fungerar

Saxenda agerar genom att efterlikna ett hormon (GLP-1) som frigörs naturligt från tarmen efter en måltid. Detta hormon sänder signaler till hjärnan som gör att du känner dig mätt och nöjd, vilket leder till minskat kaloriintag och därmed viktminskning. Saxenda används i kombination med en reducerad kaloridiet och ökad fysisk aktivitet.

Pris och Högkostnadsskydd

I Sverige är priset på Saxenda inte täckt av högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienter måste betala hela kostnaden själva. Priset kan variera mellan olika apotek, men en månads förbrukning kostar oftast runt 2 500 till 3 000 kronor.

Vanliga Biverkningar

De mest rapporterade biverkningarna av Saxenda inkluderar illamående, diarré, förstoppning, huvudvärk, kräkningar och en ökad risk för hypoglykemi (lågt blodsocker) hos patienter med typ 2-diabetes. De flesta biverkningarna är milda till måttliga i intensitet och minskar ofta över tid.

Receptbeläggning

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel, vilket betyder att en läkare måste bedöma patientens lämplighet innan det förskrivs. Denna bedömning inkluderar en noggrann granskning av patientens hälsotillstånd, riskfaktorer och potentiella interaktioner med andra mediciner.

Med ökad medvetenhet om fetma som en behandlingsbar sjukdom fortsätter Saxenda att vara ett viktigt verktyg i kampen mot fetma. Dess förmåga att effektivt hjälpa individer att minska sin vikt och förbättra deras hälsotillstånd gör det till ett värdefullt alternativ för lämpliga patienter.

Frågor och svar

  1. När börjar saxenda verka? Saxenda bidrar med 4-6 kg mer viktnedgång jämfört med placebo efter 6 och 12 månader.
  2. Hur snabbt får man effekt av Saxenda? Effekten av Saxenda kan variera från person till person, men många börjar märka en förändring i aptit och mättnadskänsla inom de första veckorna av behandlingen. Viktnedgång kan börja observeras efter detta, men de mest märkbara resultaten kan ta flera månader att uppnå.
  3. Hur snabbt känner man av Saxenda? Användare kan börja känna av effekterna av Saxenda, såsom minskad aptit, relativt snabbt, ibland inom den första veckan av användning. Dessa tidiga effekter bidrar till den gradvisa viktnedgången.
  4. Hur mycket går man ned med Saxenda? Viktnedgång med Saxenda varierar beroende på individens startvikt, diet, fysisk aktivitetsnivå och andra faktorer. Kliniska studier har visat att personer kan förlora 5% till 10% av sin kroppsvikt över ett år med regelbunden användning i kombination med livsstilsförändringar.
  5. Är Ozempic bättre än Saxenda? Både Ozempic och Saxenda är effektiva för vikthantering och behandling av typ 2-diabetes, men de fungerar lite olika och kan vara mer eller mindre lämpliga beroende på individuella hälsobehov och läkarens rekommendation. Vissa kan svara bättre på en än den andra. Det är viktigt att diskutera med en läkare vilket alternativ som är bäst för dig.
  6. Hur mycket gick man ner med Saxenda? Olika personers erfarenheter med Saxenda varierar stort. En del rapporterar betydande viktnedgång på 10% eller mer av kroppsvikten, medan andra kan uppleva mindre viktnedgång. Viktnedgångsresultaten påverkas starkt av faktorer som diet, fysisk aktivitet och hur väl man följer behandlingsplanen.

Viktigt: Innan du börjar med Saxenda är det viktigt att diskutera alla möjliga biverkningar och behandlingsplaner med din läkare. Detta säkerställer att du får en säker och effektiv behandling anpassad till dina individuella behov. Mer information om Saxenda hittar du hos FASS.