Etikett: Eli Lillys

  • EU:s läkemedelsmyndighet granskar Lillys Mounjaro i flerdosinjektionspenna

    EU:s läkemedelsregulator ska granska Eli Lillys Mounjaro, ett läkemedel mot typ 2-diabetes och fetma, för användning i en flerdosinjektionspenna. Denna nyhet markerar ett potentiellt framsteg inom behandlingar för viktnedgång och hantering av övervikt, då ”Kwikpen” erbjuder en ny, användarvänlig lösning för patienter. Med tidigare godkännande i EU för veckovisa injektioner i vialform, utlovar denna utveckling…