Etikett: läkemedelssäkerhet

  • Nya Fetmaläkemedel kopplas inte till ökad självmordsrisk

    Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och dess säkerhetskommitté PRAC finner inget samband mellan GLP-1-analoger och ökad risk för självmordstankar. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), har nyligen avslutat en omfattande granskning av nya diabetes- och fetmaläkemedel, särskilt de som innehåller GLP-1-analoger såsom liraglutid och semaglutid. Denna granskning initierades efter rapporter om möjliga ökade risker…

  • Stämning mot tillverkarna av Ozempic och Mounjaro för påstådda magproblem

    Novo Nordisk och Eli Lilly, tillverkarna av de populära diabetes- och viktnedgångsmedicinerna Ozempic och Mounjaro, står inför en stämning för att inte ha varnat patienter tillräckligt om risken för allvarliga magproblem. En kvinna från Louisiana, som säger sig ha blivit ”allvarligt skadad” efter att ha tagit dessa två läkemedel, har väckt den första stämningen som…