Etikett: Läkemedelsverket

  • Läkemedelsverket varnar: Skriv inte ut diabetesmedicin för bantning

    Läkemedelsverket uppmanar Sveriges läkare att inte förskriva diabetesmediciner, såsom Ozempic, för viktnedgång. Denna omfattande förskrivning utanför läkemedlets godkända användningsområden har orsakat en läkemedelsbrist, vilket drabbar kroniskt sjuka patienter som är beroende av dessa mediciner för sin dagliga behandling. Veronica Arthurson, direktör vid Läkemedelsverket, betonar allvaret i situationen och uttrycker oro över att patienter står utan…

  • EMA varnar för förfalskat Ozempic på den europeiska marknaden

    Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har utfärdat en varning efter att förfalskningar av det populära diabetesläkemedlet Ozempic upptäckts hos grossister i EU och Storbritannien. Trots att det inte finns några rapporter om att förfalskade produkter har nått patienter via apotek, uppmanas alla inom läkemedelsbranschen att vara extra vaksamma. Förfalskningarna, märkta som Ozempic injektionspennor, har identifierats i…