Etikett: nätapotek förfalskningar

  • EMA varnar för förfalskat Ozempic på den europeiska marknaden

    Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har utfärdat en varning efter att förfalskningar av det populära diabetesläkemedlet Ozempic upptäckts hos grossister i EU och Storbritannien. Trots att det inte finns några rapporter om att förfalskade produkter har nått patienter via apotek, uppmanas alla inom läkemedelsbranschen att vara extra vaksamma. Förfalskningarna, märkta som Ozempic injektionspennor, har identifierats i…