measuring tape, measure, belly-4590162.jpg

Så kan du få ersättning för fetmaläkemedel via Försäkringskassan

De nya läkemedlen mot fetma, som inte omfattas av högkostnadsskyddet, kan nu medföra ekonomiskt stöd upp till 3 343 kronor i månaden för den som lider av sjukdomen.

Trots att de nya läkemedlen mot fetma, som t.ex Ozempic, WeGovy eller Mounjaro, erbjuder hopp för många, är de dyra och ingår inte i det svenska högkostnadsskyddet. Detta har väckt oro hos patienter som kämpar med fetma, en sjukdom som påverkar en stor del av befolkningen och medför betydande hälsorisker. För att möta detta behov har Försäkringskassan dock öppnat upp för möjligheten att individer kan få ekonomiskt stöd för att täcka en del av kostnaderna för dessa läkemedel.

Ulrika Wahlberg, områdeschef på Försäkringskassan, understryker att stödet inte ges som schablonersättningar utan att Försäkringskassan gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Detta innebär att patienter som ansöker om stöd för sina läkemedelskostnader kommer att genomgå en process där deras specifika situation och behov utvärderas.

Syftet är att ge ekonomiskt stöd till de som behöver det mest och samtidigt säkerställa att medlen används på ett effektivt sätt för att bekämpa fetma.

Källa: https://www.expressen.se/halsoliv/medicin/lakemedel-och-behandling/sa-kan-du-fa-ersattning-for-dina-fetmalakemedel/

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *