diabetes, puncture of a finger, the meter-3387069.jpg

EU:s läkemedelsmyndighet granskar Lillys Mounjaro i flerdosinjektionspenna

EU:s läkemedelsregulator ska granska Eli Lillys Mounjaro, ett läkemedel mot typ 2-diabetes och fetma, för användning i en flerdosinjektionspenna. Denna nyhet markerar ett potentiellt framsteg inom behandlingar för viktnedgång och hantering av övervikt, då ”Kwikpen” erbjuder en ny, användarvänlig lösning för patienter.

Med tidigare godkännande i EU för veckovisa injektioner i vialform, utlovar denna utveckling enklare administrering av läkemedlet, vilket kan förbättra patienternas upplevelse och bidra till effektivare behandlingsresultat.

Källa: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-drug-regulator-review-lillys-mounjaro-multi-dose-pen-2024-02-19/

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *