Fetmaläkemedel kan öka USA:s BNP med 1% de kommande åren, enligt Goldman Sachs

En ny rapport från Goldman Sachs indikerar att den utbredda användningen av nya kraftfulla viktminskningsläkemedel i USA kan öka landets bruttonationalprodukt (BNP) med 1% under de kommande åren. Denna potential beror på minskade komplikationer relaterade till fetma, vilket sannolikt kommer att öka effektiviteten på arbetsplatser.

Analytiker förutspår att marknaden för viktminskningsläkemedel kan nå upp till $100 miljarder årligen vid slutet av detta decennium, med Ozempic-producenten Novo Nordisk och Mounjaro-producenten Eli Lilly i spetsen för utvecklingen.

Dessa läkemedel, kända som GLP-1 agonister, eftersträvas ivrigt av flera företag, och fler kan komma att introduceras på marknaden beroende på resultat från kliniska prövningar. Goldman Sachs förutspår att användningen av GLP-1s kan öka med mellan 10 till 70 miljoner konsumenter till 2028. En ökad användning i denna skala kan leda till betydande positiva effekter för den bredare ekonomin, givet lägre fetmarater.

Källa: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/weight-loss-drugs-could-boost-us-gdp-by-1-coming-years-goldman-says-2024-02-22/

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *