Fetmaläkemedlet Wegovy godkänt för försäljning i Kina

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk har fått sitt viktminskningsläkemedel Wegovy godkänt för försäljning i Kina, rapporterar Reuters. Detta markerar ett betydande steg för företaget i den kinesiska marknaden, där deras tidigare läkemedel Ozempic fick godkännande redan 2021.

Det är ännu oklart när försäljningen av Wegovy kommer att påbörjas eller vad priset kommer att vara. Trots denna osäkerhet är godkännandet en viktig milstolpe för Novo Nordisk, vars försäljning av läkemedel i Kina uppgick till 4,8 miljarder danska kronor förra året.

Kina är en stor och växande marknad för läkemedel, och godkännandet av Wegovy kan potentiellt öka Novo Nordisks närvaro och intäkter ytterligare i regionen. Wegovy, som används för viktminskning, bygger på samma aktiva substans, semaglutid, som företagets populära diabetesläkemedel Ozempic.

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *