Läkaren Anders Hansen: Nya bantningsmediciner en ”Medicinsk revolution”

Läkaren Anders Hansen beskriver de senaste läkemedlen mot fetma som en ”medicinsk revolution”. Han förutspår att upp till två miljarder människor kommer att använda dessa bantningsmediciner, med hänsyn till både fetma och kosmetiska skäl. Hansen påpekar att kroppsvikten till stor del är genetiskt styrd, vilket gör traditionell diet och motion otillräckliga för många.

Dessa nya mediciner, exempelvis Ozempic, Wegovy och Mounjaro, som dämpar hungern, kan potentiellt ändra spelreglerna för vikthantering på global nivå.

Samtidigt lyfter Hansen fram problematiken i att lägga allt ansvar på individen för viktnedgång, och betonar det orättvisa i att inte erkänna den genetiska komponenten. Detta samtidigt som världshälsoorganisationen WHO varnar för en eskalerande fetmaepidemi globalt.

Kritiker, såsom Alice Thomson, varnar dock för att övertron på mediciner inte adresserar roten till problemet med ohälsosamma matvanor och kräver mer förebyggande åtgärder.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lakaren-anders-hansen-om-nya-bantningslakemedlen-medicinsk-revolution

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *