a hand holding a wooden block

Nya Fetmaläkemedel kopplas inte till ökad självmordsrisk

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och dess säkerhetskommitté PRAC finner inget samband mellan GLP-1-analoger och ökad risk för självmordstankar.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), har nyligen avslutat en omfattande granskning av nya diabetes- och fetmaläkemedel, särskilt de som innehåller GLP-1-analoger såsom liraglutid och semaglutid. Denna granskning initierades efter rapporter om möjliga ökade risker för självmordstankar och självskadebeteende bland användare. GLP-1-analoger är vanligt förekommande i behandlingen av typ 2-diabetes och fetma och inkluderar välkända läkemedel som Ozempic, Wegovy och Victoza.

Två oberoende studier har använts som grund för PRAC:s slutsatser. Den första studien, publicerad i Nature i januari, och den andra, utförd av EMA själva, båda undersökte förekomsten av självmordstankar och självskadebeteenden hos patienter som använder dessa läkemedel. Resultaten från båda studierna visade att det inte finns några bevis för ett orsakssamband mellan användningen av GLP-1-analoger och dessa psykiska hälsorisker.

Tack vare dessa resultat drar PRAC slutsatsen att det inte finns något behov av att uppdatera produktinformationen angående självmordsrisker för dessa läkemedel. Dock uppmanas tillverkarna att fortsätta övervaka och rapportera eventuella nya bevis som kan uppstå relaterat till läkemedelens säkerhet.

Källa: https://www.lakemedelsvarlden.se/nya-fetmalakemedel/

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *