Produktionsbegränsningar leder till restnotering av Ozempic och Victoza i Sverige

En bristsituation för de injicerbara GLP-1 receptoragonisterna Ozempic (semaglutid) och Victoza (liraglutid) har uppstått på grund av en kombination av ökad efterfrågan och kapacitetsbegränsningar vid produktionsanläggningar. Novo Nordisk har vidtagit åtgärder för att temporärt minska tillgången på Victoza för att öka tillgången på Ozempic, men detta väntas förvärra bristen på båda läkemedlen under det fjärde kvartalet 2023.

För Ozempic förväntas intermittenta restnoteringar fortsätta genom 2024, medan för Victoza förväntas restnoteringen kvarstå åtminstone till andra kvartalet 2024. Denna bristsituation är inte relaterad till kvalitets- eller säkerhetsproblem med läkemedlen.

Källa: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ozempic-semaglutid-och-victoza-liraglutid-bristsituation

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *