Världsfetmadagen i Sverige 2024: En titt på den ökande fetmatrenden

Folkhälsomyndigheten har på Världsfetmadagen presenterat ny data som visar en oroande trend inom övervikt och fetma bland Sveriges vuxna befolkning. Studier visar att sedan 2004 har förekomsten av fetma grad 2 eller högre fördubblats. En sådan ökning har registrerats i nästan alla delar av samhället, oavsett socioekonomisk status eller ålder.

I korthet

Detta innebär att allt fler vuxna svenskar nu klassificeras som överviktiga eller feta. Detta är en förskjutning som påvisar att samhälleliga förändringar ligger bakom denna negativa trend snarare än individuella faktorer, med ökande värden hos alla grupper i samhället.

För att vända denna trend betonar World Obesity Federation vikten av att vår matkultur och livsstil stöds av ett hälsofrämjande samhälle. Det innebär en miljö där hälsosamma val är lättillgängliga och där varje aspekt av vårt livsmedelssystem bidrar till att minska incidensen av fetma.

Rapporten från Folkhälsomyndigheten pekar även på att samhällsförändringarna under 2000-talet, inklusive ökad digitalisering och förändrade konsumtionsmönster, kan ha spelat en roll i den snabba ökningen av fetma. Digitala matbeställningar och marknadsföring på sociala medier nämns som potentiella faktorer som påverkar våra matvanor och rörelsemönster.

Lena Hansson, utredare på Folkhälsomyndigheten, lyfter fram att det finns ett angeläget behov av att skapa en miljö som aktivt stöder fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för alla medborgare. Hon påpekar att den nuvarande matmiljön inte tillräckligt stödjer hälsosamma val och detta påverkar hela befolkningen.

Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga organ arbetar nu intensivt för att utveckla och implementera strategier som främjar en hälsosam livsstil, med hopp om att vända den rådande trenden och uppnå en bättre folkhälsa i Sverige.

  • Fetma grad 1: BMI 30,0–34,9
  • Fetma grad 2: BMI 35,0–39,9
  • Fetma grad 3: BMI 40,0 eller högre

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/mars/hallbara-samhallen-behovs-for-att-motverka-overvikt-och-fetma/

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *