EMA varnar för förfalskat Ozempic på den europeiska marknaden

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har utfärdat en varning efter att förfalskningar av det populära diabetesläkemedlet Ozempic upptäckts hos grossister i EU och Storbritannien. Trots att det inte finns några rapporter om att förfalskade produkter har nått patienter via apotek, uppmanas alla inom läkemedelsbranschen att vara extra vaksamma.

Förfalskningarna, märkta som Ozempic injektionspennor, har identifierats i Österrike och Tyskland. Läkemedelsverket och EMA betonar dock att det inte finns någon risk för patienter som hämtar sina läkemedel direkt från apotek. Utredare Tomas Nilsson från Läkemedelsverket försäkrar att patienter kan känna sig trygga med sina apoteksköp.

Ozempic, som innehåller den aktiva substansen semaglutid, är ett godkänt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Den aktuella situationen belyser vikten av att endast köpa läkemedel från betrodda och lagliga källor för att undvika riskerna med förfalskade produkter.

Källa: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/forfalskat-ozempic-pa-europeiska-marknaden

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *