Viking Therapeutics på frammarsch inom fetamläkemedel

Viking Therapeutics har snabbt blivit en framträdande aktör på den växande marknaden för viktminskningsmedicin, med potential att konkurrera med storföretag som Eli Lilly och Novo Nordisk.

Dess experimentella behandling mot fetma har visat lovande resultat i en mellanfasstudie, vilket gör företaget till ett intressant uppköpsmål. Med aktier som stigit med 120% efter offentliggörandet av de första studieresultaten, står Viking inför möjligheten att bli en ledande spelare i en marknad värd $100 miljarder.

Vikings fas två-studie involverade över 170 patienter som är överviktiga eller feta. De mottog olika dosstorlekar av det injicerbara läkemedlet eller en placebo. Även om studien inte direkt jämförde Vikings behandling med andra läkemedel, jämförde många analytiker Vikings injektion med Eli Lillys Zepbound, främst eftersom de fungerar på samma sätt.

Trots utmaningar med produktionskapacitet och behovet av ytterligare studier, pekar Vikings framsteg på en ljus framtid inom sektorn för fetmamediciner.

Källa: https://www.cnbc.com/2024/03/03/weight-loss-drugs-viking-therapeutics-emerges-as-competitor.html

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *