Wegovy godkänt som hjärtskydd av FDA i USA

Amerikanska FDA ger grönt ljus för fetmaläkemedlet Wegovy att användas för att minska risken för hjärtkärlsjukdomar hos överviktiga vuxna utan diabetes.

Den amerikanska hälsomyndigheten FDA har nyligen utökat godkännandet för fetmaläkemedlet Wegovy (semaglutid), till att nu även omfatta förebyggande av stroke och hjärtinfarkt hos vuxna med övervikt eller fetma som inte lider av diabetes. Detta steg betraktas som en betydande milstolpe i kampen mot de kardiovaskulära risker som är förknippade med övervikt och fetma. John Sharretts, direktör för FDA:s Division of Diabetes, Lipid Disorders, and Obesity, lyfter fram det nya godkännandet som ett viktigt framsteg för folkhälsan.

Wegovy, som innehåller samma aktiva substans semaglutid som Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic, tillhör klassen GLP-1-receptoragonister, ursprungligen utvecklade för typ 2-diabetesbehandling. Dessa läkemedel har även visat sig minska aptiten och fördröja magtömningen, vilket bidrar till viktminskning. En nyligen publicerad studie i The New England Journal of Medicine understryker Wegovys förmåga att skydda mot hjärtkärlsjukdomar, vilket var en viktig del i beslutet om utökat godkännande från FDA. Studien visar att Wegovy minskar risken för icke-dödlig hjärtinfarkt och stroke med 28% respektive 7%, och minskar risken för hjärtrelaterad död med 15% jämfört med placebo.

Med tanke på den utbredda användningen av GLP-1-läkemedel och det nya godkännandet väntas användningen av Wegovy öka ytterligare. FDA:s beslut har även haft en positiv inverkan på Novo Nordisks aktiekurs på USA-börsen.

För närvarande väntar en ansökan om liknande godkännande i Europa hos EMA, med förväntningar om ett beslut inom det kommande året.

Källa: https://www.lakemedelsvarlden.se/fetmalakemedlet-wegovy/

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *