Yazen under luppen för sin Ozempic-förskrivning – verksamheten ökar 2500 procent

Nätkliniken Yazen, som utnämner sig till Sveriges största vårdgivare inom fetmabehandling, möter omfattande kritik för sin förskrivningspraxis av läkemedlet Ozempic för viktnedgång. Kritiken kommer från flera etablerade läkare och professorer som anser att det är oansvarigt att förskriva så potenta läkemedel utan en fysisk undersökning eller adekvat patientkontakt.

Mikael Rydén och Claude Marcus, båda professorer vid Karolinska Institutet, riktar skarp kritik mot Yazens metod att hantera patientdata och deras lättsinniga förskrivning av läkemedel.

Yazen försvarar sin modell genom att påstå att de genomför en omfattande anamnes och kräver att patienterna skickar in bilder och sina mått, samt genomför blodprovstester.

Trots detta anser flera läkare, däribland Mikael Rydén, att patienter bör instrueras personligen för att undvika missförstånd och risker med läkemedlet. Kritiken understryker behovet av en mer ansvarsfull hantering när det gäller förskrivning av viktminskningsmedicin, särskilt när det handlar om potenta läkemedel som Ozempic.

Yazen, grundad av skaparen bakom Min Doktor, upplever en kraftig tillväxt genom sin tjänst för viktminskning, delvis drivet av förskrivningen av det banbrytande läkemedlet Ozempic. Med en ambitiös målsättning inför 2024 siktar företaget på att mer än tredubbla sin verksamhet, enligt Yazen’s VD. Den positiva trenden och förväntningarna bekräftar företagets starka position på marknaden för viktminskningsbehandlingar.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lakarna-om-yazen-helt-forkastligt & https://www.breakit.se/artikel/39485/yazen-far-bort-fetma-med-ozempic-rusar-nara-2500-procent

Taggar och fördjupning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *